ЦПЛР Астрономическа обсерватория гр.Кърджали, парк Простор

телефон 0361 / 6 15 56
e-mail: info-909143@edu.mon.bg