IMG_4301

ЛЯТНА ШКОЛА ПО АСТРОНОМИЯ „БЕЛИ БРЕЗИ“

ЛЯТНА ШКОЛА ПО АСТРОНОМИЯ „БЕЛИ БРЕЗИ“

03.08 – 18.08.2020г.

През месец август 2020г. бе проведена 50-та Лятна школа по Астрономия „Бели Брези“.
През тези години Школата е била място където си дават среща ученици, студенти и професионални астрономи. Програмата надгражда знанията и уменията получени в редовните учебни дисциплини. Дава възможност за работа със съвременна наблюдателна техника и апаратура.
В Школа 2020-та взеха участие 42 души. Ученици от осем града и студенти от четири ВУЗ (от България и ЕС).
Програмата съдържаше три важни компоненти. Наблюдения, обработка на наблюдателни данни и теоретични занятия/лекции. Участниците бяха в работни шест работни групи. Ръководители на работните групи и лектори бяха млади професионалисти – астрономи и специалист по космически изследвания.
Добрите метеорологични условия дадоха възможност за наблюдения на метеорен поток „Персеиди“, DSLR и CCD астрофотография и астрофотометрия. Спектрални наблюдения на звезди и планетите Юпитер и Сатурн, включително спътниците им Йо и Ганимед. Бяха направени наблюдения върху разсеяни звездни купове и тяхното моделиране. За първи път бе наблюдавана поляризация на светлината от звездни обекти. Прецизни наблюдения позволиха „ловуването“ на планетарни мъглявини. Интерес предизвика работата по повърхностна фотометрия на галактики, също работа за първи път, в програмите на школата.
Школата бе успешна и постигна, поставените в началото цели.
Основен спонсор на Лятната школа по астрономия „Бели Брези“ е „Фондация Америка За България“ .
Повече информация на сайта www.astro-brezi.org