Посетете ни

Астрономическа обсерватория – гр. Кърджали

Обсерваторията е отворена за учебни и демонстрационни наблюдения.
С телескопите на обсерваторията достъпни за наблюдения са:
Слънчевата фотосфера и слънчевите петна.
Луната – нашият естествен спътник.
Обекти от Слънчевата система.
Обекти от Млечният път. Звездни купове.
Ще получите указания за индивидуални самостоятелни наблюдения.

Учителите по предметите „Човек и природа“, „Георафия“ и „Физика и астрономия“ могат да проведат учебни часове, по предварително заявени теми, в обсерваторията.

Телефон за връзка: + 0361 6 15 56