IMG_4580

За летният сезон на ЦПЛР Астрономическа обсерватория „Славей Златев“ – гр. Кърджали

Летните месеци винаги са предлагали интересни теми за наблюдения. През 2021г. няма да има слънчеви и лунни  затъмнения или други „необичайни“ астрономически явления, освен ако неочаквано се появи ярка комета. Планетите,с изключение на Венера, ще се наблюдават след полунощ. Ще видим и „падащите звезди“ от няколко метеорни потока. През сезонa достъпни за наблюдения са обекти в Млечният път – звездни купове и мъглявини. Достъпна е и галактиката в съзвездието Андромеда.

Тази година имаме добрият шанс да се наслаждаваме на максимума на метеорният поток Персеиди. Неговата активност е особено висока между 9 и 12 август. Новолунието е на 8-ми и това ще даде възможност за резултатни любителски наблюдения.

През месец юли 2021г. Астр. Обсерватория – Кърджали, няма да приема посетители.

Месец август 2021г. екипа на обсерваторията организира и ще проведе 51-та Лятна школа по астрономия „Бели Брези“. По време на школата ще бъдат организирани демонстрационни наблюдения в дните от 4-ти до 15-ти август, в часовете между 22ч.30мин и 23ч.30мин. Школата традиционно се провежда в ТК „Белите брези“- община Ардино.

          От екипа на обсерваторията.

01.Юли 2021г.

IMG_4301

ЛЯТНА ШКОЛА ПО АСТРОНОМИЯ „БЕЛИ БРЕЗИ“

ЛЯТНА ШКОЛА ПО АСТРОНОМИЯ „БЕЛИ БРЕЗИ“

03.08 – 18.08.2020г.

През месец август 2020г. бе проведена 50-та Лятна школа по Астрономия „Бели Брези“.
През тези години Школата е била място където си дават среща ученици, студенти и професионални астрономи. Програмата надгражда знанията и уменията получени в редовните учебни дисциплини. Дава възможност за работа със съвременна наблюдателна техника и апаратура.
В Школа 2020-та взеха участие 42 души. Ученици от осем града и студенти от четири ВУЗ (от България и ЕС).
Програмата съдържаше три важни компоненти. Наблюдения, обработка на наблюдателни данни и теоретични занятия/лекции. Участниците бяха в работни шест работни групи. Ръководители на работните групи и лектори бяха млади професионалисти – астрономи и специалист по космически изследвания.
Добрите метеорологични условия дадоха възможност за наблюдения на метеорен поток „Персеиди“, DSLR и CCD астрофотография и астрофотометрия. Спектрални наблюдения на звезди и планетите Юпитер и Сатурн, включително спътниците им Йо и Ганимед. Бяха направени наблюдения върху разсеяни звездни купове и тяхното моделиране. За първи път бе наблюдавана поляризация на светлината от звездни обекти. Прецизни наблюдения позволиха „ловуването“ на планетарни мъглявини. Интерес предизвика работата по повърхностна фотометрия на галактики, също работа за първи път, в програмите на школата.
Школата бе успешна и постигна, поставените в началото цели.
Основен спонсор на Лятната школа по астрономия „Бели Брези“ е „Фондация Америка За България“ .
Повече информация на сайта www.astro-brezi.org